Ambassade van België in Mali
Home Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

Visser

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking is al een twintigtal jaar in Mali actief en heeft zijn ontwikkelingshulp er voortdurend opgevoerd. Volgens de Verenigde Naties is Mali het vijfde armste land van de wereld (2009). Het is een land-locked Sahelland (geen toegang tot de zee) dat de voorbije drie decennia opeenvolgende periodes van droogte heeft gekend. De rechtstreekse gevolgen van de droogtes waren enorme verliezen in de lokale landbouwproductie en een drastische verarming van de bevolking.

Samenwerkingsakkoord
Voor de periode 2009-2012 sloten België en Mali een nieuw samenwerkingsprogramma af. Het budget bedraagt 50,5 miljoen euro. Er werd beslist de hulp te concentreren op twee prioritaire sectoren: plattelandsontwikkeling en voedselzekerheid, en ondersteuning van het decentralisatieproces (Mali is in 1993 gestart met de hervorming van de publieke sector). Transversale thema’s in het samenwerkingsprogramma zijn gender, milieu, sociale economie, aidsbestrijding en kinderrechten.

Plattelandsontwikkeling en voedselzekerheid 
België ondersteunt projecten die gezinnen de kans geven hun veestapel en voornaamste bron van inkomsten opnieuw samen te stellen en stimuleert ook de ontwikkeling van aquacultuur in het zuiden van het land. Om de plaatselijke economie nieuw leven in te blazen, proberen we ook de productie, verwerking en commercialisering van tarwe (een lokaal product) te versterken. Verder wordt in het kader van het Belgische Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ) een programma uitgewerkt dat verschillende sectoren en actoren inzet in de strijd tegen voedselonzekerheid en ondervoeding in de gebieden Nara en Nioro du Sahel.

Decentralisatie
De ondersteuning van het decentralisatieproces is onze tweede focus in Mali. Het toekennen van meer verantwoordelijkheid en middelen aan de lagere overheden is essentieel voor de verankering van de democratie, de lokale ontwikkeling en de strijd tegen de armoede. In de regio Koulikoro versterken we de capaciteiten van de lokale verkozenen en hun administratie via vormingen en begeleiding bij het dagelijks beheer.

België financiert ook een deel apparatuur en infrastructuur die de gedecentraliseerde overheid nodig heeft om goed te functioneren. Het finale doel van de hervorming van de publieke sector, waar België aan meewerkt, is ervoor te zorgen dat de lagere overheden zo goed mogelijk aan de dagelijkse behoeften van de bevolking kunnen voldoen.

En verder 
België speelt ook een actieve rol in de bevordering van gendergelijkheid en de strijd tegen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, vredesopbouw in de noordelijke regio’s en milieuvraagstukken. Verder levert ons land specifieke deskundigheid op het gebied van stadssanering, die gericht is op een meer samenhangend beleid inzake het ophalen, sorteren, vernietigen en recyclen van afval in de Sikasso.